Nierbiopsie

De exacte oorzaak van een nierziekte kan niet altijd bepaald worden met een bloedname, controle van de urine en radiologische onderzoeken. Soms is het nodig om een deeltje uit  de nier te nemen. Wanneer een stukje uit de nier genomen wordt noemen we dit een nierbiopsie. De biopsie wordt genomen met een naald. Het stukje nier wordt dan nadien onder een microscoop bekeken. Op die manier kunnen de cellen en weefsels van zeer dichtbij geobserveerd worden om de exacte oorzaak van het nierdefect op te sporen. Uw nierspecialist zal u op de hoogte brengen of er al dan niet een biopsie nodig is. Je zal uitleg krijgen over de voordelen en de nadelen.

Het belangrijkste voordeel is dat we exact weten wat er ter hoogte van de cellen gebeurt. We kunnen kijken hoeveel schade er reeds is en welke schade we kunnen verbeteren. We kunnen nu ook beslissen welke behandeling de beste is voor jou type van nierziekte. We kunnen een betere inschatting geven van wat je moet verwachten de komende weken of maanden.

De nadelen van een biopsie worden ook besproken. Er zijn enkel risico’s, welke gelukkig zeer zelden voorkomen. Er kan een bloeding ontstaan in de nier, meestal is deze beperkt, het symptoom is pijn.  Dit kan meestal goed behandeld worden met een klassieke pijnstiller. Soms is de bloeding groter. Dit is zeer zeldzaam.  Een ander risico is infectie of beschadiging van een omliggend orgaan.  Ook deze complicaties zijn zeer zeldzaam.

De reden dat deze complicaties zo zeldzaam zijn, is omdat elke biopsie goed wordt voorbereid. De prik met de naald wordt uitgevoerd onder begeleiding van een echografie.  Er wordt tijdens het plaatsen van de naald gekeken naar de nier en de omliggende structuren.  Zo zien we millimeter voor millimeter waar de naald en de nier zich bevinden.

Nadat u op de hoogte bent  gesteld van de voor- en nadelen van de nierbiopsie zal men u vragen een ‘informed consent’ te tekenen.  Dit papier is het bewijs dat u een goede uitleg kreeg over de voor en nadelen van de biopsiename.  U mag dit enkel tekenen indien u geen vragen meer heeft over de procedure en begrijpt waarom je nierspecialist dit onderzoek wil doen.

U wordt voor een biopsie 1 of 2 nachten opgenomen. 

Normaal komt u rond acht uur binnen in het ziekenhuis, mensen die moeilijk te been zijn of van ver moeten komen kunnen ook de avond voordien opgenomen worden.  Nadat we je bloeddruk gecontroleerd hebben en de stoling van het bloed hebben nagekeken, worden de nierspecialist en de radioloog verwittigd.  U gaat in uw bed met een verpleegster naar de radiologie afdeling.  Hier staat het echo toestel waarmee de hele procedure gevolgd wordt.

De biopsie zelf duurt ongeveer vijftien minuten. Je wordt vanop je bed op een onderzoekstafel gelegd. Je ligt op je buik.  De nieren bevinden zich links en rechts ter hoogte van de rug, net onder de ribben. Meestal wordt een biopsie van de linkernier genomen.  De radioloog kijkt  eerst met zijn echotoestel naar de nier en kiest de plaats waar de naald moet komen.  Nadien wordt de huid ontsmet en vervolgens verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt kijkt de radioloog opnieuw naar de nier.  De nierspecialist brengt de naald in het lichaam onder begeleiding van de radioloog tot aan de rand van de nier. Dan wordt de naald met een schokje in de nier geschoten.  Dit doet geen pijn maar je wordt het wel gewaar.  Dit proces wordt twee tot drie maal herhaald in functie van de kwaliteit van het stukje nier dat men in de naald aantreft.

Wanneer er voldoende nierweefsel in de naald zit eindigt de procedure.

Het wondje (0.5 cm) wordt verzorgd en ontsmet. Je wordt opnieuw in je bed geplaatst. Onder het wondje komt een zandzakje.  Dit zakje duwt op de nier.  Op deze manier wordt de kans op een bloeding kleiner. Het zakje moet gedurende zes uur onder de nier blijven.  Nadien moet u nog 18 uur in bed blijven.

Na 24 uur wordt een nieuwe echo van de nier uitgevoerd om complicaties uit te sluiten.  Indien deze echo normaal is, mag u het ziekenhuis verlaten indien dit zo werd afgesproken met uw nierspecialist.

Ondertussen wordt de nierbiopsie, het stukje dat uit de nier genomen is, behandeld in het labo om met verschillende technieken onder de microscoop te bekijken.  Dit proces neemt enkele dagen in beslag. Na een week zal uw nierspecialist de definitieve resultaten met u kunnen bespreken.