Algemene informatie

Iedereen gaat eens graag op vakantie. Toch is dit voor dialysepatiënten altijd niet zo eenvoudig als het klinkt. Daarom staat een team van artsen, dialyseverpleegkundigen en sociaal werker klaar om alle regelingen te treffen zodat ook u met een gerust hart op vakantie kan vertrekken. Hieronder kan u de nodige informatie vinden om een vakantiedialyse vlot te laten verlopen.

Vraag eerst toestemming aan de nefroloog of u medisch gezien in staat bent om met vakantie te gaan.

Vraag minstens twee maanden op voorhand uw vakantiedialyse aan. Geef de juiste vakantieperiode, het vakantieadres, en het telefoonnummer of GSM-nummer door waarop u te bereiken bent. Voorzie bij uw aanvraag ook een kopie van uw identiteitskaart en ten laatste 1 maand voor uw komst ook een kopie van uw Europese Ziekteverzekeringskaart (Engelse term hiervoor : EHIC).

Patiënten in peritoneale dialyse, en patiënten met MRSA, HIV en Hepatitis B & C kunnen ook in ons centrum terecht. Dit moet wel zéér duidelijk vermeld worden voor de komst.

Contact met het vakantiedialysecentrum AZ Sint-Lucas

Uw dialyse tijdens uw vakantie wordt in uw huidig centrum door het vakantieteam geregeld. Zij zorgen ervoor dat alle juiste dialyse-informatie doorgegeven wordt, zodat u zorgeloos kan dialyseren. De sociale assistent van uw centrum zal de contacten leggen met het ziekenfonds en de vervoerdienst.

Vervoersregeling

Vervoer van en naar het dialysecentrum wordt enkel door ons geregeld in ons centrum voor patiënten met een Belgische mutualiteit indien het eigen centrum niet in de mogelijkheid verkeert om deze regeling te treffen. Bij specifieke vragen rond vervoer kan contact opgenomen worden met de sociaal werker binnen ons centrum.

Patiënten die niet aangesloten zijn bij de Belgische sociale zekerheid dienen zelf het vervoer te regelen. Dit kan bijvoorbeeld via een lokale taxi service. Gegevens van deze diensten kunt u veelal via uw vakantieverblijf opvragen. Bij specifieke vragen of moeilijkheden kan er contact opgenomen worden met de sociaal werker van ons centrum. U kan een betaalbewijs vragen aan de vervoerdienst en een attest van dialyse in het dialysecentrum.

Wat moet u doen?

  1. Vul hier het online formulier in.
  2. We nemen nadien zo snel mogelijk contact met u op en bezorgen u een bundel die ingevuld moet worden.
  3. Stuur een kopie van uw identiteitskaart en mutualiteitsgegevens of EHIC door.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts, verpleegkundigen of de sociaal werker. Wij hopen van harte dat deze informatie u wegwijs heeft gemaakt in de regeling omtrent vakantiedialyse en dat u een aangename vakantie tegemoet gaat.