Raadpleging

Tijdens een consultatie bij de nefroloog zullen we ons richten op de diagnostiek en behandeling van de verschillende nierziekten. Vermits nefrologie een onderdeel is van de inwendige geneeskunde, hebben we ook aandacht voor de andere orgaansystemen met een weerslag op de nierfunctie.

De frequentie van de consultaties is afhankelijk van het onderliggend ziektebeeld, de ernst van de nierfunctiebeperking en de voorgeschreven behandeling. Dit kan voor elke patiënt verschillend zijn. 
Om consultaties steeds vlot te laten verlopen, vragen wij u om steeds een actuele medicatielijst ter inzage mee te nemen.